Kindermishandeling

Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote schaal voor.

Naar schatting van professionals worden jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Per jaar overlijden er ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Publicaties over Kindermishandeling