Onderwijs

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat betekent dat je naar school moet kunnen gaan. Het betekent niet dat je altijd naar de school van jouw keuze kunt.