Instanties die u kunnen helpen

De Kinderombudsman is een tweedelijns klachteninstantie. Dat betekent dat u eerst naar de daarvoor aangewezen instantie moet gaan met uw vraag, klacht of probleem. Als deze instanties u niet kunnen helpen of als u niet tevreden bent over de geboden hulp, kan de Kinderombudsman misschien iets voor u betekenen. De Kinderombudsman gaat alleen over organisaties binnen de overheid, gezondheidszorg, jeugdzorg, het onderwijs en de kinderopvang.

Hieronder vindt u ee lijst met instanties die u kunnen helpen:

 

Algemene informatie over kinderrechten

Kinderrechtencollectief 
Het Kinderrechtencollectief bestaat uit meerdere organisaties die voor en met kinderen werken.

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Op deze website staan de originele teksten van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook vind je hier de Facultatieve protocollen die horen bij het Kinderrechtenverdrag. Verder informatie over het VN-Kinderrechtencomité en welke landen wanneer partij zijn geworden.

 

Jeugdparticipatie & Inspraak

Nationale Jeugd Raad (NJR)
NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Bij NJR werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

 

 

Juridisch advies

Advocaat
Ieder kind heeft recht op een advocaat als hij of zij verdacht wordt van een strafbaar feit. Deze advocaat mag je spreken vóór het eerste verhoor en moet ook toegelaten worden tot dat verhoor.

Juridisch Loket
Het Juridisch Loket helpt je met vragen over recht en wet.

Kinder- en Jongerenrechtswinkel
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel geeft gratis juridisch advies aan kinderen en jongeren.

 

Praten over zorgen of problemen

Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK)
Het AMK is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt.

Hulpmix.nl
Op hulpmix.nl kunnen jongeren hulp krijgen als ze met een probleem zitten. Ze kunnen informatie en tips lezen, verhalen van andere jongeren lezen of zelf een verhaal plaatsen. Daarnaast kunnen ze andere jongeren om advies vragen via het forum. Liever anoniem met een professionele hulpverlener praten? Dan kan dat via de chat. De site is een samenwerking tussen Jongerenwebsites en instellingen uit de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Jongeren Informatie Punt (JIP)
JIP staat voor Jongeren Informatie Punt. Het JIP geeft informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd.

Kindertelefoon
Kinderen en jongeren kunnen de Kindertelefoon bellen om in vertrouwen te praten over hun problemen.

Meldknop
Is er iets vervelends gebeurd op internet? Deze website helpt je om te kijken welke organisatie je het beste kan helpen. Je kunt hier bijvoorbeeld terecht als je wordt gepest, misbruikt of lastiggevallen op internet.

Question Zone
QUESTION-ZONE.NL is een online zone waar jongeren ieder (psychisch of sociaal) probleem in vertrouwen kunnen voorleggen. Jongeren krijgen gratis op interactieve wijze persoonlijk advies van gespecialiseerde hulpverleners. Bijvoorbeeld via chat of mail.

SurvivalKid XL
Een broer in een politiecel? Een moeder in de gevangenis? Een vader in een forensische kliniek? Een zus die gedwongen moet afkicken...? Op deze website kun je erover praten en informatie vinden over hoe jij ermee om kunt gaan.

Wat kan ik doen?
Als u wat merkt van kindermishandeling in uw omgeving, doe dan iets. Op deze site vindt u tips en informatie.

Zorgbelang Nederland
Deze organisatie kan je helpen als je problemen hebt of ontevreden bent over jeugdzorg of de gezondheidszorg. Ze hebben vertrouwenspersonen in dienst aan wie je je verhaal kunt vertellen. Zij kunnen je advies geven, bemiddelen en je helpen een klacht in te dienen.