Veel gestelde vragen over armoede

Steeds meer kinderen groeien op in armoede. De Kinderombudsman ontvangt hier veel vragen over. Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen aan de Kinderombudsman over armoede.

Wat is armoede?

Het is lastig om een precies geldbedrag te noemen voor wat armoede is en wat niet. De Kinderombudsman hanteert de omschrijving van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Die gaan uit van de maatstaf niet-veel-maar-toereikend. Dit betekent dat er armoede is als je minder geld hebt dan het minimale bedrag dat je nodig hebt voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie.

Mijn kinderen groeien op in armoede, wat kan ik doen?

Bij de gemeente kunt u vaak aanspraak maken op extra toekenningen en bijstand. Vraag dit na bij uw gemeente. Ook kan het fijn zijn om samen met een professional te kijken naar uw uitgaven. Maatschappelijk werk kan u hierin ondersteunen en eventueel verder doorverwijzen.

Kunnen mijn kinderen uithuisgeplaatst worden omdat wij arm zijn?

Nee. Armoede alleen mag geen reden zijn voor uithuisplaatsing. Er moet dus meer aan de hand zijn en de ontwikkeling van uw kinderen moet in gevaar komen. De gemeente heeft ook een taak om u daarbij te helpen. Al blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij u. Als u bijvoorbeeld uw huur niet betaalt, geen hulp inschakelt of toelaat en u en uw gezin uit huis worden gezet zonder dat u adequate opvang hebt geregeld, dan kan er wel een situatie ontstaan waarin uw kinderen uithuisgeplaatst worden. Want de straat is geen plek voor kinderen.