Waar kan ik terecht met vragen over onderwijs?

 

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is een informatiepunt voor ouders over onderwijs. De organisaite is voor vragen op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur telefonisch bereikbaar.

Onderwijsconsulenten
Ouders en verzorgers kunnen bij Onderwijsconsulenten terecht voor advies en begeleiding bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats.

De leerplichtambtenaar
In de gemeentegids staat hoe dit in uw gemeente is geregeld: soms is de leerplichtambtenaar een medewerker van het gemeentehuis, soms is er een regionaal kantoor.

Gedragswerk
Gedragswerk heeft als doel om de samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen. Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben.