Politie en Justitie: organisaties die helpen 

Voor vragen of hulp bij politie en justitie kunt u ook bij onderstaande organisaties terecht. 

Het Juridisch Loket 
Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Dat gebeurt op een vertrouwelijke manier.

Een advocaat
Op de website van de Nederlandse Orde van advocaten vindt u een advocaat. 

Defence for Children
Defence for Children geeft minderjarigen, ouders en professionals advies over kinderrechten en jeugdstrafrecht, doet onderzoek naar de wet, beleid en de praktijk in het jeugdstrafrecht, voert lobby voor betere en aparte regels voor minderjarigen in het strafrecht en geeft trainingen aan professionals over kinderrechten en jeugdstrafrecht.

Halt
Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, komt hij niet in aanraking met Justitie. Jongeren voorkomen op deze manier een justitiële aantekening.