Klachten over Politie en Justitie

De Kinderombudsman ontvangt jaarlijks tientallen klachten over politie en justitie. U kunt alleen een klacht voorleggen aan de Kinderombudsman als u eerst een klacht heeft ingediend bij de instantie zelf. Hieronder vindt u een aantal onderzoeken van de Kinderombudsman naar aanleiding van klachten.

Bezoek achter glas

Robert is opgepakt door de politie. Hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Hij wordt meegenomen naar het politiebureau en komt daar in een politiecel. Robert zit daar drie dagen. Zijn ouders kunnen op bezoek komen, maar het bezoek vindt plaats met een glaswand ertussen: vader en moeder zitten aan de ene kant, Robert aan de andere kant. Ze kunnen elkaar niet aanraken. Dit vonden Robert en zijn ouders erg  naar. De Kinderombudsman heeft samen met de Nationale ombudsman een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een klacht van Robert. Lees het onderzoeksrapport.

Vervoer naar rechtbank

Milan is 13 jaar. Hij zit in een instelling voor jeugdzorg. Hij moet op 17 december 2010 naar de rechtbank. De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) zal hem daar naar toe brengen en weer terug naar de instelling. Op die dag is het heel slecht weer: het sneeuwt hard in Nederland. Ondanks dat de zitting van Milan rond 14.00 uur is afgelopen, komt hij na middernacht pas aan in de instelling waar hij woont. Milan dient een klacht in bij DV&O over deze lange terugreis. DV&O vindt dat het vervoer is uitgevoerd volgens de regels. De Kinderombudsman vindt dat het vervoer niet in overeenstemming met het IVRK was. Lees het onderzoeksrapport.

Klacht over jeugdofficier en schadebemiddeling

Jurgen wordt verdacht van een strafbaar feit. Een medewerker van het Openbaar Ministerie belt de vader van Jurgen en vraagt of Jurgen de schade wil betalen, die het slachtoffer heeft geleden. De vader zegt dat te zullen doen. De advocaat vindt dat het OM geen contact had mogen zoeken met de vader van Jurgen, zonder dat de advocaat dat wist. De advocaat dient een klacht in bij de hoofdofficier van justitie. De hoofdofficier verklaart de klacht ongegrond. De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben de zaak onderzocht en vinden dat het OM niet goed heeft gehandeld. Lees het onderzoeksrapport.

Geweld door de politie

Een veertienjarige jongen maakt een handgebaar naar de politieagenten. De agenten vatten dit op als een belediging en willen de jongen aanhouden, maar hij fietst weg. Als de politie de jongen na een achtervolging te pakken krijgt, verzet hij zich en past de politie de nekklem toe na hem tegen de grond te hebben gewerkt. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman vinden dat de politie de situatie heeft laten escaleren en onnodig en disproportioneel geweld heeft gebruikt. Ook vinden de ombudsman dat de politie ervoor had moeten zorgen dat de moeder van de jongen en desgewenst een advocaat bij het verhoor aanwezig kon zijn. Lees het onderzoeksrapport.