Vragen over politie en justitie

De Kinderombudsman ontvangt regelmatig vragen van kinderen en jongeren over politie en justitie. Dat kan gaan over een politieagent die te veel geweld toepast, of over een verblijf in een politiecel of justitiële jeugdinrichting. Hieronder lees je een overzicht van veel gestelde vragen. 

Heb ik recht op een advocaat?

Ja. Op grond van het Kinderrechtenverdrag en uitspraken van het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft een minderjarige altijd recht op rechtsbijstand door een advocaat, tenzij de minderjarige zelf afstand doet van de advocaat. De advocaat zou ook kosteloos moeten zijn, maar dat is in Nederland nog niet altijd zo geregeld. De advocaat moet je kunnen spreken vóór het eerste verhoor.

Mogen mijn ouders bij het verhoor aanwezig zijn?

Een minderjarige heeft recht op bijstand tijdens het verhoor. In principe is dat een advocaat, maar dat kan ook je vader of moeder zijn. De minderjarige beslist daarover. Het is dus een recht van een kind om de vader of moeder erbij te hebben en niet het recht van de ouder.

Heb ik als getuige recht op een advocaat?

Je hebt geen recht op een advocaat, maar je mag er wel één meenemen. Of je kunt je vader of moeder meenemen naar het gehoor.

Mogen mijn ouders mij bezoeken als ik in de politiecel zit?

Ja. En in principe moet dat zonder fysieke beperkingen mogelijk zijn, dus geen glaswand er tussen. Alleen als er zorgen zijn over de veiligheid van jou of je ouders mogen er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Bezoek en minderjarige kunnen wel gefouilleerd worden voor en na het bezoek.

Ben je strafbaar onder de 12?

Nee. Tot je 12e kun je niet vervolgd worden en kan de rechter je niet veroordelen tot een straf. Dat wil niet zeggen dat er geen reactie volgt op kattekwaad of erger. Je kunt wel in aanmerking komen voor een STOP reactie voor kinderen jonger dan twaalf en als er grote zorgen zijn om je ontwikkeling, kan jeugdzorg betrokken worden.

Ik word verdacht van een strafbaar feit, kan de Kinderombudsman mij helpen?

Nee, hiervoor moet je naar een advocaat. Deze krijg je ook toegewezen. De kinderombudsman gaat niet over de strafrechtelijke vervolging. Als je wordt veroordeeld en je bent het daar niet mee eens, dan kun je in hoger beroep.

Ik heb een klacht over het leven in een JJI. Wat nu?

Iedere Justitiele Jeugdinrichting heeft een Jongerenraad. Leg daar je klacht eens voor om te kijken of zij er samen met jou iets aan kunnen veranderen.

Mag de directeur van de JJI mijn brief aan de Kinderombudsman lezen?

Nee. De inhoud van de brief is vertrouwelijk en mag niemand lezen.