Politie en Justitie: organisaties die helpen. 

Voor vragen of hulp bij politie en justitie kun je ook bij andere  organisaties terecht:

Het Juridisch Loket 
Het Juridisch Loket helpt je met juridische vragen. Dat gebeurt op een vertrouwelijke manier.

Een advocaat
Op de website van de Nederlandse Orde van advocaten kun je een advocaat vinden. 

Defence for Children
Defence for Children geeft jongeren, ouders en professionals advies over kinderrechten en jeugdstrafrecht.

Halt
De Halt-straf is een straf voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Zij kunnen er na het plegen van een strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking komen. Een Halt-straf is gunstig voor de jongere, omdat het geen strafblad oplevert. Jongeren hebben recht op Halt, omdat ze een tweede kans verdienen.