Veel gestelde vragen over onderwijs

De Kinderombudsman krijgt veel vragen over het onderwijs. Misschien heb jij ook een vraag? Kijk eens in onderstaand overzicht van de meest gestelde vragen. 

Ik zit thuis en wil graag naar school. Wat nu?

Meestal komen ouders en school er samen uit en vinden zij de juiste plek voor het kind. Als dat niet zo is, dan is de hulp van anderen nodig. De leerplichtambtenaar ziet toe op het naleven van de leerplichtwet door de ouders en kinderen, maar is ook degene die de school kan aanspreken op zijn verplichtingen. Je ouders  kunnen aan de bel trekken bij de leerplichtambtenaar, als het mis dreigt te gaan. Hij kan meedenken over een oplossing. Daarnaast kun je soms een beroep doen op een onderwijsconsulent. of iemand van Gedragswerk.

Ik word gepest op school. Bij wie kan ik terecht?

Als je wordt gepest, is het belangrijk dat je dit bespreekt. Dat kan op school met je leraar of met de vertrouwenspersoon. Als je vindt dat zij dit niet goed oplossen, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Kinderen en ouders kunnen bij de Kinderombudsman terecht als ze vinden dat klachten over pesten niet goed zijn opgepakt.

Waar kan ik terecht met een klacht over een leraar of school?

Als je het niet eens bent met wat er op school gebeurt, kun je  dat eerst voorleggen aan de directeur. Als die er niets mee doet, kunt je je klacht voorleggen aan de klachtencommissie. In de schoolgids staat bij welke klachtencommissie de school is aangesloten. Als de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan en je  bent het daar niet mee eens, dan kun je de klacht voorleggen aan de Kinderombudsman.

Ik ben het niet eens met het schooladvies dat ik heb gekregen. Wat nu?

De Kinderombudsman kan niet bepalen welk niveau een kind aan kan. Je zult De ouders en het kind zullen dit samen met de school moeten oplossen en anders een klacht moeten indienen bij de klachtencommissie. Het recht op onderwijs geeft ook niet het recht op een bepaalde school of een bepaald schoolniveau.