Dossier gezondheidszorg

Het is in het algemeen goed gesteld met de gezondheid van Nederlandse kinderen en met de gezondheidszorg in Nederland. Maar ook hier zijn er problemen in de gezondheidszorg die aandacht verdienen. Dit dossier gaat over het recht op zorg.

Gezondheid en kinderrechten

Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien en hebben recht op goede zorg. Dat staat in het VN Kinderrechtenverdrag. Het gaat bij dit recht om lichamelijke gezondheidszorg en om psychische hulp. De overheid moet ervoor zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot deze voorzieningen.
Tot hun twaalfde beslissen ouders over de gezondheid van kinderen. Hierbij moet het belang van het kind voorop staan. Van 12 tot 16 moeten ouders en kind allebei instemmen. Vanaf 16 mogen kinderen zelf beslissen over medische behandelingen. Kinderen hebben dan ook recht op alle informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen.

De Kinderombudsman en gezondheid

Standpunt jongensbesnijdenis

De Kinderombudsman is geen voorstander van een jongensbesnijdenis op jonge leeftijd, omdat het kind geen keus heeft en het onomkeerbaar is. Hij wil ook geen wettelijk verbod, omdat de vrees bestaat dat dan de handeling niet meer door professionals wordt gedaan. Lees het volledige standpunt van de Kinderombudsman over jongensbesnijdenis.

Standpunt inenten mazelen

De Kinderombudsman vindt dat zo veel mogelijk kinderen gevaccineerd moeten worden om mazelen te voorkomen. Dat standpunt nam de Kinderombudsman in tijdens de mazelenuitbraak in de zomer van 2013. De Kinderombudsman baseert zich op het Kinderrechtenverdrag, waarin is vastgelegd dat kinderen recht hebben op een zo goed mogelijke gezondheid. Het vaccineren tegen ziektes, zoals de mazelen, draagt daartoe bij. Lees het volledige standpunt van de Kinderombudsman.

Zorgen over schrappen tolken

Kinderombudsman Marc Dullaert heeft in juni 2011 zijn zorgen uitgesproken over het schrappen van de vergoedingen voor tolken in de zorg. Dullaert is bang dat met het wegvallen van de tolken de toegang tot de zorg te zeer wordt belemmerd voor kinderen van wie de ouders onvoldoende Nederlands spreken.