Dossier jeugdhulp

Kinderen hebben recht op de best mogelijke zorg. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor jongeren (de jeugdhulp) een taak van de gemeenten.  De gemeenten moeten ervoor zorgen dat kinderen op tijd goede zorg krijgen, die aansluit bij wat ze nodig hebben. 

Decentralisatie van de jeugdhulp 

De jeugdhulp heeft de afgelopen tijd ingrijpende veranderingen doorstaan. De Kinderombudsman wil weten wat deze verandering in de jeugdhulp betekent voor kinderen en jongeren.

 • Rapport d.d. 8-11-16 'Mijn belang voorop? over ontwikkelingen in de jeugdhulp
 • Handreiking voor gemeenten over veiligheid in toegang tot jeugdhulp d.d. 29-3-2016
 • Rapport III over toegang en kwaliteit jeugdhulp d.d. 18 maart 2015
 • Rapport II over toegang en kwaliteit jeugdhulp d.d 28 oktober 2015
 • RapportI over toegang en kwaliteit jeugdhulp d.d 17 april 2015
 • Aankondiging onderzoek naar jeugdhulp d.d 21-1-2015
 • Reactie op rapport TSJ d.d. 4-3-2014
 • Reactie op rapport TSJ d.d. 19-6-2014
 • Brief aan vaste kamercommissie VWS d.d. 8-10-2013
 • Position Paper voor Eerste Kamer d.d. 9-12-2012

Jeugzorg achttien plus

Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien. De Kinderombudsman vindt dat voorkomen moet worden dat kwetsbare jongeren in een gat vallen.

 • Rapport 'Ik kan het (niet) zelf' d.d. 21 mei 2015

Waarheidsvinding

Een kind onder toezicht stellen of uithuisplaatsen is een ingrijpende maatregel. Daarom is het van belang dat dit zorgvuldig gebeurt. De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de rapportages die aan de basis liggen van ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen.

 • Rapport 'is de zorg gegrond' d.d. 10 december 2013.