Margrite Kalverboer

Margrite Kalverboer is op 20 april 2016 beedigd als Kinderombudsman.

Zij is eveneens bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Ze studeerde rechten en orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 promoveerde ze op een onderzoek naar de wijze van rapporteren over opvoedings- en verzorgingsproblematiek bij de Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord.

Margrite Kalverboer was van 1996 tot en met 2002 als gedragswetenschapper en hoofd Zorg werkzaam in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Daarna was Margrite Kalverboer als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Jeugdzorg van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nevenfuncties

Hoogleraar Kinderen, pedagogiek, kinderrechten en vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (onbezoldigd)