De Kinderombudsman

De Kinderombudsman controleert of de rechten van kinderen en jongeren in Nederland worden nageleefd. Dit geldt dus ook voor en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Kinderombudsman let er op of organisaties goed met kinderen omgaan: de regering, scholen, jeugdzorg, kinderopvang en ziekenhuizen. Je kunt bij de Kinderombudsman terecht met vragen over kinderrechten of klachten als iemand zich niet aan de kinderrechten houdt. 

Margrite Kalverboer is de Kinderombudsman. De Tweede Kamer heeft haar benoemd tot Kinderombudsman in april 2016. Ze doet haar werk niet alleen; ze werkt met een team van 12 mensen.

Kinderrechten

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. In dit verdrag van de Verenigde Naties staan afspraken over hoe landen met kinderen en jongeren moeten omgaan en waar kinderen en jongeren recht op hebben.

Deze rechten gaan over alles waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen, vanaf hun geboorte tot aan hun achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders. Deze rechten gelden in bijna alle landen van de wereld, dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Contact

U kunt bij de Kinderombudsman terecht met uw vragen over kinderrechten. Ook kunt u contact opnemen met de Kinderombudsman als u van mening bent dat de overheid of organisaties in de kinderopvang, jeugdhulp, onderwijs en gezondheidszorg de rechten  van kinderen niet respecteren.

Hieronder staat hoe u ons kunt bereiken:

  • Per e-mail.
  • Telefonisch:+31 70 8506 995. Iedere werkdag tot 11.00 uur (Uw lokale tijd). Als u ons wilt bellen, kunt u ook een e-mail sturen met uw telefoonnummer. Dan bellen wij u terug.
  • Per post: de Kinderombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, Nederland