Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Bescherming tegen discriminatie

Ieder kind heeft het recht om zichzelf te zijn. Het maakt niet uit welke kleur, godsdienst, geslacht, handicap of seksuele voorkeur je hebt. De overheid moet er alles aan doen om kinderen tegen discriminatie te beschermen.