Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Bescherming tegen mishandeling

Bescherming tegen mishandeling

Kinderen mogen niet mishandeld worden. Kinderen mogen niet worden verwaarloosd. Kinderen die mishandeld worden, moeten hulp krijgen.