Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Een eigen geloof

Een eigen geloof

Ieder kind heeft recht op zijn eigen geloofsovertuiging. Het maakt niet uit of je katholiek, islamiet, protestants of joods bent of juist geen godsdienst aanhangt.