Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Een naam en nationaliteit

Ieder kind heeft recht op behoud van zijn eigen identiteit. Daaronder vallen onder andere je nationaliteit, familienaam en familiebanden. Het gaat om de unieke persoon die je bent.