Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Eten, kleding en onderdak

Ieder kind heeft recht op eten en drinken en een huis om in te wonen. Je ouders moeten hiervoor zorgen. Als ze dat niet kunnen, dat moet de overheid er voor zorgen dat er hulp komt.