Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Goede opvoeding

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen een goede opvoeding krijgen. Als je ouders dat niet kunnen, dan zorgt de overheid dat je geholpen wordt. Ook moet er kinderopvang zijn, voor als je ouders werken.