Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Goede zorg

Ieder kind heeft recht op goede zorg. Als je ziek bent, moet je terecht kunnen bij een dokter. De overheid moet kinderen en hun ouders goed informeren over gezondheid en voeding.