Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Het kind eerst

Als er iets geregeld moet worden voor een kind, dan moet er eerst worden gekeken naar wat voor dat kind goed is. Als ouders, of anderen die verantwoordelijk zijn, niet goed voor het kind kunnen zorgen, dan moet de overheid het kind helpen.