Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Opgroeien bij je ouders

Opgroeien bij je ouders

Elk kind heeft het recht bij zijn ouders op te groeien. Als je ouders gescheiden zijn, dan heb je het recht om met beide ouders contact te houden, tenzij dit niet in jouw belang is. Ook hebben kinderen het recht om herenigd te worden met hun ouders als ze niet in het zelfde land wonen.