Jouw rechten

Alle kinderen hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Strafrecht voor kinderen

Strafrecht voor kinderen

Als een kind iets doet, dat volgens de wet verboden is, moet hij voor de rechter verschijnen. Er gelden speciale regels voor kinderen. Er moet rekening worden gehouden met hun leeftijd. Zo moeten kinderen straffen krijgen, die bij kinderen passen. Kinderen moeten ook hulp kunnen krijgen van een advocaat.