Leeftijdsladder

In het kinderrechtenverdrag is vastgelegd waar kinderen recht op hebben. Alles wat in dit verdrag staat, geldt voor alle kinderen van alle leeftijden, dus van 0 tot 18 jaar. Daarnaast is in de wet vastgelegd wat je als kind mag of moet op een bepaalde leeftijd. In deze leeftijdsladder kun je zien hoe dat zit.

18 jaar en ouder

 • Je bent meerderjarig en volwassen voor de wet.
 • Je mag stemmen bij de verkiezingen.
 • Je kunt gekozen worden in gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer.
 • Je kunt zelf een proces aanspannen.
 • Iemand anders kan een proces tegen jou aanspannen.
 • Je mag 's nachts werken.
 • Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders.
 • Je kunt zelf een uitkering aanvragen.
 • Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders

17 jaar

 • Je mag je praktijkexamen doen voor je rijbewijs. 
 • Ben je geslaagd, dan mag je ook autorijden. Tot je 18e verjaardag moet er wel een coach naast je zitten.
 • Je kunt alvast je basisstudiebeurs aanvragen (voor als je 18 jaar wordt en gaat studeren).
 • Je mag vijf dagen per week werken als je niet naar school gaat.

16 jaar

 • Je leerplicht voor vijf dagen in de week loopt af als je minstens een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebt.
 • Je mag brommer rijden met een brommercertificaat.
 • Je mag een tractor besturen, met een tractorcertificaat.
 • Je mag met 16 jaar theorie-examen voor rijbewijs B doen.
 • Je mag met 16,5 jaar beginnen met autorijlessen.
 • Je mag een testament maken.
 • Je mag zelf beslissen over alle medische behandelingen.
 • Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je veroorzaakt.
 • Je kunt een eigen zaak beginnen als je daarvoor toestemming krijgt van de rechter.
 • Je kunt je zonder toestemming van je ouders als donor opgeven.
 • Je mag trouwen als je zwanger bent en toestemming krijgt van je ouders.
 • Je kunt de rechter vragen je meerderjarig te laten verklaren als je zwanger bent, zodat je voor je eigen kind kunt zorgen en het zelf kunt opvoeden.
 • Je mag zelf een arbeidsovereenkomst aangaan.

15 jaar

 • Je mag kranten bezorgen, ook een ochtendkrant.
 • Je hebt recht op het minimum jeugdloon als je werkt.
 • Je kunt een visvergunning aanvragen.
 • Je kunt met 15,5 jaar je theorie-examen bromfietsrijbewijs af leggen.

14 jaar

 • Je hebt de plicht om je paspoort of Europese Identiteitskaart altijd bij je te dragen en te laten zien als de politie hiernaar vraagt.
 • Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je veroorzaakt, je ouders zijn medeaansprakelijk.

13 jaar

 • Je mag betaalde klusjes doen buiten schooltijden en een baantje hebben op zaterdag en in de schoolvakanties.
 • Je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad op school

12 jaar

 • De rechter moet jouw mening meenemen in zijn beslissing.
 • Je kunt voor de rechter komen, als je de wet overtreedt.
 • Je kunt je eigen paspoort aanvragen (als je ouders het goedvinden).
 • Je kunt je als donor registreren (als je ouders het goedvinden).
 • Je kunt, zonder toestemming van je ouders, een identiteitskaart aanvragen.
 • Je hebt het recht om te horen wat er medisch met je aan de hand is.
 • Je hebt het recht om mee te praten over verdere behandeling als je ziek bent.
 • Je mag je mening geven bij adoptie (je mag dus nee zeggen als je niet geadopteerd wilt worden).

5 jaar

 • Je bent leerplichtig en moet naar school

0 - 4 jaar

 • Bij je geboorte krijg je een Burger service nummer waardoor je gegevens door de overheid betrouwbaar kunnen worden gewisseld.
 • Je ouders zijn verplicht om de kosten voor je levensonderhoud en ontwikkeling te betalen.
 • Je mag tot 4 jaar gratis met het openbaar vervoer reizen.
 • Je mag naar de basisschool vanaf je vierde verjaardag.