Jouw rechten

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. Hier vind je jouw belangrijkste rechten:

Een eigen mening

Kinderen mogen hun mening geven, zeker als het over hun leven gaat. Naar de mening moet worden gevraagd en geluisterd. Dit betekent ook dat kinderen informatie mogen verzamelen zodat ze hun mening kunnen vormen.

Eten kleding onderdak

Ieder kind heeft recht op eten en drinken en een huis om in te wonen. Je ouders moeten hiervoor zorgen. Als ze dat niet kunnen, dat moet de overheid er voor zorgen dat er hulp komt.

Goede opvoeding

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen een goede opvoeding krijgen. Als je ouders dat niet kunnen, dan zorgt de overheid dat je geholpen wordt. Ook moet er kinderopvang zijn, voor als je ouders werken.

Strafrecht voor kinderen

Als een kind iets doet, dat volgens de wet verboden is, moet hij voor de rechter verschijnen. Er gelden speciale regels voor kinderen. Er moet rekening worden gehouden met hun leeftijd. Zo moeten kinderen straffen krijgen, die bij kinderen passen. Kinderen moeten ook hulp kunnen krijgen van een advocaat.

Privacy

Privacy

Ieder kind heeft recht op bescherming van zijn privéleven. Dat betekent dat niemand zonder jouw toestemming je dagboek of je e-mails mag lezen.

Bescherming tegen mishandeling

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen een goede opvoeding krijgen. Als je ouders dat niet kunnen, dan zorgt de overheid dat je geholpen wordt. Ook moet er kinderopvang zijn, voor als je ouders werken.

Een naam en nationaliteit

Een naam en nationaliteit

Ieder kind heeft recht op behoud van zijn eigen identiteit. Daaronder vallen onder andere je nationaliteit, familienaam en familiebanden. Het gaat om de unieke persoon die je bent.

Bescherming tegen discriminatie

Bescherming tegen discriminatie

Ieder kind heeft het recht om zichzelf te zijn. Het maakt niet uit welke kleur, godsdienst, geslacht, handicap of seksuele voorkeur je hebt. De overheid moet er alles aan doen om kinderen tegen discriminatie te beschermen.

Opgroeien bij de ouders

Elk kind heeft het recht bij zijn ouders op te groeien. Als je ouders gescheiden zijn, dan heb je het recht om met beide ouders contact te houden, tenzij dit niet in jouw belang is. Ook hebben kinderen het recht om herenigd te worden met hun ouders als ze niet in het zelfde land wonen.

Onderwijs

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat betekent dat je naar school moet kunnen gaan. Het betekent niet dat je altijd naar de school van jouw keuze kunt.

Een eigen geloof

Ieder kind heeft recht op zijn eigen geloofsovertuiging. Het maakt niet uit of je katholiek, islamiet, protestants of joods bent of juist geen godsdienst aanhangt.

Spel en vrije tijd

Ieder kind heeft recht op rust, vrije tijd en spelen. Het moet ook voor alle kinderen mogelijk zijn om een museum te bezoeken of een theater te bezoeken.

Goede zorg

Ieder kind heeft recht op goede zorg. Als je ziek bent, moet je terecht kunnen bij een dokter. De overheid moet kinderen en hun ouders goed informeren over gezondheid en voeding.

Het kind eerst

Het kind eerst

Als er iets geregeld moet worden voor een kind, dan moet er eerst worden gekeken naar wat voor dat kind goed is. Als ouders, of anderen die verantwoordelijk zijn, niet goed voor het kind kunnen zorgen, dan moet de overheid het kind helpen.