De Kinderombudsman

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. Margrite Kalverboer is sinds 22 april 2016 de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman beschermt kinderrechten

De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen: alleen, of met een groep kinderen of jongeren.

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

De Kinderombudsman adviseert gevraagd en ongevraagd het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland.

De Kinderombudsman is onderdeel van Bureau Nationale ombudsman. De Kinderombudsman heeft een eigen werkgebied en bevoegdheden. Hij rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer.