Publicaties

Briefrapport n.a.v. klacht over uithuisplaatsing

7 nov 2012 - De Kinderombudsman heeft een klacht in behandeling genomen van een vader, die het niet eens is met de uithuisplaatsing van zijn dochter en het feit dat hij het gezag heeft verloren. De...
Rapport 'De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen'.

Rapport 'De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen'.

6 nov 2012 - De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en de Kinderombudsman Marc Dullaert vinden het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in samenwerking met...

Advies concept Jeugdwet

19 okt 2012 - Met de stelselwijziging in de jeugdzorg wordt de zorg en bescherming van kinderen onvoldoende geborgd en met de rechten van kinderen wordt onvoldoende rekening gehouden. Dat schrijft...

Rapport n.a.v. klacht politie en arrondissementsparket

21 sep 2012 - Een minderjarige jongen wordt door de politie Amsterdam-Amstelland buiten op heterdaad aangehouden als verdachte van straatroof. Hij wordt drie dagen in het cellencomplex ingesloten....

Advies over beleid minderjarige vreemdelingen

10 jul 2012 - De Kinderombudsman heeft een advies gestuurd aan minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel over zijn herijking van het beleid over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In dit...

Rapport: Bijzondere curator, een lot uit de loterij?

5 jul 2012 - Kinderen in Nederland kunnen onvoldoende hun stem laten horen bij beslissingen die over hen gaan. Kinderen en hun ouders, maar ook hulpverleners, advocaten en rechters hebben te weinig...

Jaarverslag 2011

15 mei 2012 - De Kinderombudsman publiceerde op 15 mei 2011 zijn eerste jaarverslag. Hierin legt hij verantwoording af over zijn werkzaamheden...
Kinderrechtenmonitor 2012

Kinderrechtenmonitor 2012

15 mei 2012 - De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag...

Rapport n.a.v. klacht over IND en Vreemdelingenpolitie

12 mrt 2012 - Een moeder en dochter uit Turkije wonen in Nederland. De dochter is 10 jaar oud en in Nederland geboren. Ze gaan samen met een advocaat naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om...

Rapport 'Wachten op je toekomst'

8 mrt 2012 - Vreemdelingenkinderen lopen psychische schade op door de lange procedures en onzekerheid waarin ze verkeren. Dit komt niet aan de orde in de procedures rond verblijfsvergunningen. Daarom...
Advies over conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht

Advies over conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht

23 feb 2012 - De Kinderombudsman is kritisch over de verhoging van de maximale jeugddetentie van twee naar vier jaar. Het is één van de meest ingrijpende inperkingen van de rechten van een...

Rapport 'Minderjarige arrestanten in politiecellen'

14 feb 2012 - Robert is opgepakt door de politie. Hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Hij wordt meegenomen naar het politiebureau en komt daar in een politiecel. Robert zit daar drie...

Rapport n.a.v. klacht over DV&O

14 feb 2012 - Milan is 13 jaar en heeft het syndroom van Asperger. Hij zit in een instelling voor jeugdzorg. Hij moet op 17 december 2010 naar de rechtbank. De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)...

Bekijk archief