Publicaties

Rapport n.a.v. klacht over sociale veiligheid en pesten op een basisschool

28 okt 2015 - De Kinderombudsman heeft een onderzoek gedaan naar aanleiding van een klacht over de sociale veiligheid op een school, pesten en een AMK melding door de basisschool. De moeder van...
Tweede deelrapport over decentralisatie jeugdhulp

Tweede deelrapport over decentralisatie jeugdhulp

28 okt 2015 - De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen in 2015 nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. De decentralisatie moest...

Rapport n.a.v. klacht over Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep

27 okt 2015 - Tom en Naud wonen als pleegkinderen bij verzoekers, pleegouders. Er komt een derde pleegkind in het pleeggezin bij, Jan. De kinderen staan onder toezicht van respectievelijk de William...

Rapport over aanpak kindermishandeling in Europa

22 sep 2015 - Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te...

Rapport nav klacht over samenwerkingsverband, scholen en gemeente.

17 sep 2015 - Brahim zit in de laatste klas van de basisschool. De basisschool heeft een advies voor het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs. Brahim en zijn ouders zijn het daar niet mee eens: zij willen...
Rapport over passend onderwijs

Rapport over passend onderwijs

8 sep 2015 - De Kinderombudsman heeft onderzocht in hoeverre een jaar na invoering van passend onderwijs dit tot een passende vorm van onderwijs leidt voor ieder kind. Downlaod het

Klacht over BJZ Limburg

15 jul 2015 - Anna gaat in maart 2011 bij haar opa en oma wonen. Ze staat onder toezicht van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De moeder van Anna is het niet eens met de plaatsing van Anna bij opa en oma en moeder en...

Vernieuwde handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid'

13 jul 2015 - De Kinderombudsman adviseerde vorig jaar in zijn rapport 'Kinderen in Armoede' gemeenten om een armoedebeleid te ontwikkelen waarin hulp direct ten goede komt aan kinderen. Dit kan met...

Rapport 'Veiligheid Voorop'

2 jul 2015 - De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen en de Kinderombudsman, Marc Dullaert, pleiten voor duidelijkheid over de rol van de politie wanneer een omgangsregeling na een echtscheiding niet...

Rapport 'Ik kan het (niet) zelf'

21 mei 2015 - De Kinderombudsman roept op om passende maatregelen te treffen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een...

Procesanalyse van de hulpverlening door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

7 mei 2015 - Radia en haar moeder hebben bij de Kinderombudsman een klacht ingediend over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ). Ze vinden...
Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

1 mei 2015 - De Kinderombudsman is in 2014 2.867 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. Dit is een stijging van...
Rapport over toegang en kwaliteit jeugdhulp

Rapport over toegang en kwaliteit jeugdhulp

17 apr 2015 - De Kinderombudsman onderzoekt in 2015 of kinderen nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten.  Over de...

Rapport n.a.v. klacht over het Openbaar Ministerie

13 apr 2015 - De Kinderombudsman heeft een klacht ontvangen van de advocaat van David over het Openbaar Ministerie in Amsterdam. De klacht gaat er over dat David in verzekering gesteld is en een nacht in een...
Rapport n.a.v. feitelijke uithuisplaatsing

Rapport n.a.v. feitelijke uithuisplaatsing

31 mrt 2015 - De Kinderombudsman heeft een onderzoek uit eigen beweging geopend naar de feitelijke uithuisplaatsing van een zesjarige jongen. Dit naar aanleiding van de informatie die de Kinderombudsman...

Rapport n.a.v. klacht over leerplicht

17 mrt 2015 - De ouders van Sara hebben een klacht ingediend over de leerplichtambtenaar: ze vinden dat die niet genoeg heeft gedaan om een passende oplossing te vinden toen Sara ziek werd en niet naar...

Rapport over leerplichtambtenaar

25 feb 2015 - De moeder van Stefan neemt contact op met de Nationale ombudsman en Kinderombudsman. Stefan is dan 17 jaar en zit thuis, zonder onderwijs. Ze klagen er over dat de leerplichtambtenaar de zaak...

Rapport nav klacht over WSJ

10 feb 2015 - Een meisje is onder toezicht gesteld van William Schrikker Jeugdbescherming (WSJ). Zij woonde bij haar opa en oma die haar pleegouders waren. Pleegzorginstelling L. heeft met de opa en oma een...
Rapport n.a.v. een klacht over de IND

Rapport n.a.v. een klacht over de IND

12 jan 2015 - Drie meisjes woonden met hun moeder in Ethiopië. Hun moeder vluchtte naar Nederland en mocht hier blijven wonen. De meisjes vluchtten met een buurvrouw naar Jemen. Ze waren 9, 10 en 11 en...

Bekijk archief