Publicaties

Nederlandse kinderen groeien op in armoede door verblijfsstatus ouder

8 dec 2017 - Geen warme maaltijd 's avonds, van adres naar adres zwerven of soms zelfs uit huis geplaatst worden omdat je gezin in armoede leeft. Dat is de realiteit van veel kinderen met een vader of...
Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

5 dec 2017 - 5 december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op...

Gemeenten doen meer aan preventie kindermishandeling, maar bereik onduidelijk

20 nov 2017 - Gemeenten hebben ten opzichte van 2014 steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling. Toch zijn er nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de...
Kinderen met ouder in detentie willen betere informatie, zorg en ondersteuning

Kinderen met ouder in detentie willen betere informatie, zorg en ondersteuning

7 nov 2017 - Kinderen en jongeren met een ouder in detentie willen beter geïnformeerd worden over wat ze kunnen verwachten als hun vader of moeder wordt aangehouden en naar de gevangenis moet. Ook...
Op alle fronten te weinig aandacht voor kinderen in aardbevingsgebied

Op alle fronten te weinig aandacht voor kinderen in aardbevingsgebied

18 okt 2017 - Er is op alle fronten te weinig aandacht voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen. Er is geen eenduidige op kinderen gerichte visie en aanpak in onderzoek, beleid en...

Mag ik mijn zakgeld?

1 aug 2017 - De Kinderombudsman roept gemeenten, jeugdbeschermingsinstellingen en zorgaanbieders op hun verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen dat de problemen rond de vergoeding van zak- en kleedgeld...

Rapport: Het omgangshuis

26 jul 2017 - De Kinderombudsman heeft de afgelopen jaren verschillende klachten ontvangen over Omgangshuis Noord-Holland. De tendens van de klachten is dat de kwaliteit van het werk van omgangshuis...

Rapport: Geen thuis zonder Nederlands paspoort

11 jul 2017 - De ouders van Zaza zijn tijdens een oorlog gevlucht. Zaza is in Nederland geboren. In 2007 kregen zij een verblijfsvergunning via een generaal pardonregeling. Naturaliseren kan niet, omdat de...

Rapport: In pyjama naar buiten...

7 jul 2017 - Een gezin zonder verblijfsrecht wordt in de vroege morgen plotseling uit de gezinslocatie opgehaald en moeten daarna onverwacht verhuizen naar een andere gezinslocatie van het Centraal Orgaan...
Kinderen Caribisch Nederland: blij met ons leven, maar geef ons meer kansen

Kinderen Caribisch Nederland: blij met ons leven, maar geef ons meer kansen

5 jul 2017 - Kinderen en jongeren in Caribisch Nederland zijn blij met hun leven, maar voelen zich niet uitgedaagd en krijgen te weinig kansen. Er is volgens de kinderen te weinig te doen op de eilanden, de...

Kinderombudsman komt met alternatief Kinderpardon

29 jun 2017 - Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een

Rapport: Kind toch op straat

26 jun 2017 - Rasha is geboren uit een relatie tussen haar moeder zonder verblijfstatus en haar Nederlandse vader. Ze verbleef samen met haar moeder in een gezinslocatie van het COA. Toen Rasha via haar...

Oproep: sluit kinderen nooit af van water

26 jun 2017 - De Kinderombudsman roept demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op om huishoudens met kinderen nooit af te sluiten van water. Kinderen moeten daarom voortaan...

Rapport: Twee jaar uit het leven van Sharon

19 jun 2017 - Sharon is jonger dan vijf jaar als ze bij pleegouders komt te wonen. Na ruim twee jaar moet ze daar weg. De pleegouders hebben daarover geklaagd bij De Kinderombudsman. De pleegouders...
Steeds meer kinderen weten de Kinderombudsman te vinden

Steeds meer kinderen weten de Kinderombudsman te vinden

19 apr 2017 - Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is in 2016 verdubbeld. 327 kinderen en jongeren wisten de Kinderombudsman te vinden met vragen, hulpverzoeken of klachten. In...
Kinderombudsman wil kinderrechten terugzien in coalitieakkoord

Kinderombudsman wil kinderrechten terugzien in coalitieakkoord

3 apr 2017 - Het nieuwe Kabinet moet investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp, gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen en de rechtspositie van vreemdelingenkinderen verbeteren. Ook moet er een...

Rapport 'Verhuizen zonder afscheid'

6 feb 2017 - De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van een klacht over de verhuizing van twee kinderen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het Centraal Orgaan opvang...

Bekijk archief