Advies wetsvoorstel thuisonderwijs

13 feb 2017

Het kabinet wil de wettelijke mogelijkheden verruimen voor onderwijs op een andere locatie dan school en heeft hiervoor een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Onderdeel hiervan is het verruimen van mogelijkheden voor thuisonderwijs.

De Kinderombudsman heeft in februari 2017 gereageerd op het conceptwetsvoorstel Onderwijs op een andere locatie dan school. In dit document formuleert de Kinderombudsman zijn reactie op dit specifieke onderdeel van het conceptwetsvoorstel. De Kinderombudsman baseert zich hierbij op de uitgangspunten en specifieke bepalingen van het VN-Kinderrechtenverdrag.