Diepe bezorgdheid over lot bootvluchtelingen

23 apr 2015

Het Europees Netwerk van Kinderombudsmannen spreekt zijn diepe zorgen en verdriet uit over het lot van de bootvluchtelingen, die zijn omgekomen op de Middellandse Zee. Het Europese Netwerk van Kinderombudsmannen roept in een statement de nationale regeringen, de Europese Unie en de internationale gemeenschap op om zich gezamenlijk in te spannen om kinderen en hun ouders de bescherming te bieden waar zij recht op hebben.

Kinderombudsman Marc Dullaert heeft het statement ondertekend en per brief onder de aandacht gebracht van minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De Europese Unie houdt donderdag een speciale top in Brussel over de problematiek rond de bootvluchtelingen die de Middellandse Zee over proberen te steken. Het doel van de top is om op het hoogste niveau te overleggen wat de EU-landen aan de migratiekwestie kunnen en moeten doen.

 

Vertaling statement

Een open Brief aan alle nationale regeringen, de Europese Unie en de internationale gemeenschap:

 

Wij, de leden van het Europese Netwerk van Kinderombudsmannen (ENOC), spreken als onafhankelijke Kinderrechteninstituten onze diepe bezorgdheid en verdriet uit over de massale drama's die zich afspelen in de Middellandse Zee. Hierbij zijn honderden vluchtelingen omgekomen, onder wie kinderen en hun ouders. Deze tragedies, die te vaak voorkomen, zorgen voor massale gevoelens van schok en verdriet. Het maakt ook meer dan duidelijk  wat de belangrijkste taak is van iedere regering, de Europese Unie en de internationale gemeenschap: het beschermen en bevorderen van de mensenrechten, vooral van hen die het meest kwetsbaar zijn.

Vluchtelingen  verlaten vaak uit wanhoop hun thuisland en ondernemen gevaarlijke reizen op zoek naar een betere plek. Veel kinderen, vrouwen en mannen komen hierbij om.

Het is de morele en wettelijke plicht van regeringen, de EU en de internationale gemeenschap om de mensenrechten van vluchtelingen te waarborgen. Dit is geen passieve plicht, waaraan je je kunt onttrekken door werkeloos te wachten tot migranten asiel aanvragen. Zeker nu zoveel migranten sterven vóórdat zij hun bestemming bereiken.

De omvang van de migratie maakt dat de nationale regeringen, de EU en de internationale gemeenschap proactief moeten handelen om het leven van mensen te redden. Daarom herhalen wij het ENOC statement uit 2013 over Children on the Move: "Kinderen op de vlucht zijn in de eerste plaats kinderen". De leden van ENOC benadrukken in dit verband de absolute noodzaak van volledige naleving van het VN Kinderrechtenverdrag in de wetgeving, beleid en uitvoering en van andere relevante internationale instrumenten die de bescherming van kinderen in heel Europa waarborgen.

Kinderen hebben recht op het recht op leven, overleven en ontwikkeling, en recht op bescherming.
De financiële middelen die nodig zijn voor proactief handelen zijn niet door één enkel land alleen op te brengen. De enige manier waarop landen aan hun verplichtingen kunnen voldoen om bescherming en ondersteuning te bieden aan vluchtelingen en hun kinderen is een gestructureerde samenwerking met de regeringen, de Europese Unie en de internationale gemeenschap.

Grondwetten zijn gebaseerd op het principe van de inherente waarde en waardigheid van het menselijk leven. Tragedies zoals die zich ontwikkelen in de Middellandse Zee schenden dit principe. Proactief en collectief handelen om de levens van migranten en hun kinderen te redden is het beste wat men kan doen om de integriteit te waarborgen van de landen die verenigd zijn door een gedeelde overtuiging van het primaat van de mensenrechten.