Een fundament met scheuren: stop met bouwen op wantrouwen en neem Groningers serieus

6 apr 2017

In een oproep aan het nieuwe kabinet laten de Nationale ombudsman en Kinderombudsman weten dat het fundament van vertrouwen tussen overheid en inwoners in het Groninger aardgasgebied inmiddels grote scheuren vertoont. Terwijl er de komende jaren nog heel veel moet gebeuren, zoals versterking van de huizen en voorbereidingen op mogelijke nieuwe aardbevingen. Zes concrete te nemen stappen zijn noodzakelijk om een constructieve, toekomstgerichte relatie te herstellen.

Reinier van Zutphen: " Burgers rekenen op een betrouwbare overheid. We staan aan het begin van nieuwe kansen met een nieuw aan te treden kabinet. We moeten leren van voorgaande jaren en daar lessen uit trekken. De bestuurlijke spaghetti moet van het bord. De overheid is er voor de burger. En niet andersom. Groningers verdienen van de overheid een volmondig 'Ja, wij staan dichtbij u' en een haarscherpe, concrete blik op de toekomst".

De Kinderombudsman heeft verschillende signalen ontvangen dat de gevolgen van de gaswinning een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Toch is in de discussie maar weinig aandacht geweest voor de gevolgen van de bevingen voor deze kinderen. Margrite Kalverboer: "Daarom ga ik onderzoek doen naar dit onderwerp. Ook roep ik het nieuwe kabinet op om bij de aanpak van de gaswinningsproblematiek de belangen en rechten van kinderen beter mee te wegen".  

Voor meer informatie zie ook de website van de Nationale ombudsman.