Europese Kinderombudsmannen vormen Taskforce voor kinderen op de vlucht

26 sep 2015

Europa moet alle vluchtelingenkinderen die Europa bereiken de veiligheid, het onderwijs en de zorg bieden waar zij recht op hebben. Dat stellen de Europese Kinderombudsmannen tijdens hun jaarlijkse top, die afgelopen dagen werd gehouden in Amsterdam en Den Haag. De Europese Kinderombudsmannen formeren daarom een taskforce, die erop toeziet dat Europese leiders de rechten van deze kwetsbare kinderen respecteren. 

De Europese Kinderombudsmannen maken zich zorgen over de situatie van duizenden kinderen die naar Europa vluchten. Zij maken traumatische ervaringen mee, kunnen slachtoffer worden van geweld en van mensenhandel. De Kinderombudsmannen zijn van mening dat Europese regeringen deze kinderen moeten beschermen en toegang moeten bieden tot gezondheidszorg en onderwijs. 

De Taskforce van Kinderombudsmannen gaat erop toezien of de Europese leiders de rechten van vluchtelingenkinderen respecteren. Het gaat de situatie van vluchtelingenkinderen monitoren, rapporteren over hun situatie aan Europese leiders en het agenderen op de Europese politieke agenda’s. 

De Taskforce handelt uit naam van 40 Europese Kinderombudsmannen uit 33 landen. De Nederlandse Kinderombudsman Marc Dullaert gaat als nieuwe voorzitter van het Europese Netwerk van Kinderombudsmannen de Taskforce leiden. Daarnaast maken de kinderombudsmannen van Vlaanderen, Kroatië, Engeland, Griekenland, Italië, Malta, Polen, Catalonië en Zweden deel uit van de Taskforce. 

Alle Europese landen hebben het VN kinderrechtenverdrag ondertekend, waarin staat dat kinderen recht hebben op bescherming tegen geweld, de best mogelijke zorg en onderwijs. Dit geldt voor alle kinderen binnen de grenzen, ongeacht hun nationaliteit. 

ENOC2015

De Europese Kinderombudsmannen kwamen de afgelopen dagen bijeen in Amsterdam en Den Haag voor hun jaarlijkse Top. Thema van deze Top was Geweld tegen Kinderen. De Europese Kinderombudsmannen hebben unaniem besloten om ook de  actuele situatie van duizenden kinderen die vluchten naar Europa te agenderen. De Kinderombudsmannen zijn verenigd in het Europese netwerk voor Kinderombudsmannen (Enoc)