Geweldig nieuws voor Howick en Lili én voor Nederland

7 sep 2018

Het besluit dat de kinderen Howick en Lili in Nederland mogen blijven is niet alleen geweldig voor de kinderen, maar ook voor Nederland, aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'De kinderrechten en het welzijn van kinderen hebben uiteindelijk overwonnen.'

Howick en Lili wonen al tien jaar in Nederland. Hun moeder is een jaar geleden gescheiden van haar kinderen uitgezet naar Armenië. Staatssecretaris Harbers liet eerder weten geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid, maar heeft nu besloten dat de kinderen toch in Nederland kunnen blijven. 

De Kinderombudsvrouw zal zich blijven inzetten voor een migratiebeleid waarin kinderrechten centraal staan: 'Het is onacceptabel dat er in Nederland nog steeds kinderen na tien jaar uitgezet kunnen worden.' Ze pleit voor een beter terugkeerbeleid, met korte procedures en een goede voorbereiding op terugkeer. 'Laten we er samen voor zorgen dat kinderen zoals Howick en Lili niet langer jarenlang in onzekerheid hoeven leven.'

Onrechtvaardig Kinderpardon

Howick en Lili staan voor honderden kinderen in Nederland. Kinderen die net als zij de dupe zijn van een kinderpardon dat geen recht doet aan kinderen. Kinderombudsvrouw pleit daarom al langer voor aanpassing van het huidige Kinderpardon: 'Een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen.'

Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, moeten in Nederland kunnen blijven. Het uitganspunt van het huidige Kinderpardon - uitzicht op een vergunning na vijf jaar verblijf in Nederland – is dus goed. Het zijn de voorwaarden die zorgen dat het Kinderpardon voor zoveel kinderen onrechtvaardig uitpakt. In de praktijk komt vrijwel geen enkel kind in aanmerking, ook als het al jaren in Nederland woont en hier geworteld is.

De Kinderombudsvrouw stelt dat keer op keer blijkt dat de belangen van kinderen niet centraal staan binnen de vreemdelingenrechtelijke procedures: 'Laten we er samen voor zorgen dat Nederland het Kinderrechtenverdrag naleeft en dat kinderen zoals Howick en Lili niet langer de dupe worden van een beleid dat geen rekening met hen houdt en van volwassenen die het niet eens kunnen worden.'