Kinderen krijgen vaker stem in rechtszaken

9 okt 2014

Problematische echtscheidingen, voogdijkwesties, uithuisplaatsingen; gezinsproblemen leiden regelmatig tot een rechtszaak. Ouders kunnen advocaten inhuren om hun belangen goed te vertegenwoordigen, maar wie komt op voor het kind? Op aandringen van de Kinderombudsman hebben de gerechten richtlijnen opgesteld voor de benoeming van een bijzondere curator, die uitsluitend de belangen van het kind behartigt.

Oproep

Normaal gesproken nemen ouders alle belangrijke beslissingen voor hun kind, maar dat gaat wringen als er een conflict ontstaat tussen wat ouders willen en de belangen van het kind. De Kinderombudsman constateerde in 2012  in een rapport dat kinderen onvoldoende hun stem kunnen laten horen bij beslissingen die over hen gaan. De Kinderombudsman riep toen rechters op om veel vaker gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om een bijzondere curator te benoemen die het kind in familierechtszaken vertegenwoordigt.

Protocol

Een werkgroep van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) heeft naar aanleiding daarvan een protocol ontwikkeld. Daarin staat in welke gevallen de bijzondere curator benoemd kan worden, wat van hem of haar verwacht kan worden, wie voor benoeming in aanmerking komt en wie daar om kan vragen. De bedoeling is dat alle rechters voortaan op dezelfde manier omgaan met verzoeken tot benoeming van zo’n belangenbehartiger.

Belangenstrijd

Volgens de richtlijn kan een bijzondere curator worden benoemd als er een belangenstrijd is tussen ouder(s) en kind, die te maken heeft met de opvoeding, de verzorging of het vermogen van het kind. Het maakt daarbij niet uit of de ouders het met elkaar eens zijn of lijnrecht tegenover elkaar staan. Kinderombudsman Marc Dullaert:  "Er zijn situaties waarin de belangen van de ouders niet overeenkomen  met de belangen van hun kinderen, zoals bij de vaststelling van een omgangsregeling of uithuisplaatsing. Een bijzonder curator is dan voor kinderen een instrument om van zich te laten horen. "

Lees meer op de website van de Raad voor de Rechtspraak.