Kinderombudsman: Gemeenten nu aan zet om kinderen in armoede te helpen

5 dec 2013

Gemeenten moeten zich meer inzetten voor kinderen, die opgroeien in armoede. Zeker nu uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal kinderen in Nederland is gestegen naar 384.000.

Kinderombudsman Marc Dullaert roept gemeenten op om zich hard te maken voor hulp, die direct ten goede komt aan kinderen in armoede. De Kinderombudsman wil gemeenten graag hulp bieden met het opstellen van een kindpakket.

Sinds het verschijnen van het rapport 'Kinderen in armoede' zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de Kinderombudsman om kinderen in armoede te helpen. Een van de aanbevelingen is het samenstellen van een kindpakket. Dit pakket bevat tenminste de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vouchers voor kleding, zwemlessen en toegang tot het lokale openbaar vervoer.

Veel gemeenten hebben reeds besloten om het kindpakket in te voeren, waaronder Amsterdam-West en Groningen. Ook zijn er gemeenten, die aangeven niet te weten hoe ze hun lokale armoedebeleid beter kunnen laten aansluiten bij de doelgroep. Om het voor deze gemeenten eenvoudiger te maken om kinderen en jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van hun armoedebeleid, heeft de Kinderombudsman samen met hen en met gemeenten handvatten ontwikkelt. Daarmee kunnen gemeenten een armoedebeleid voeren dat samen met kinderen en jongeren is ontwikkeld en aansluit bij behoeften en wensen van kinderen zelf. Deze leidraad van de Kinderombudsman komt in januari voor alle gemeenten beschikbaar.

Groot effect

Opgroeien in armoede heeft een groot effect op het leven van een kind. Dat blijkt uit het onderzoek van de Kinderombudsman, waarvoor honderden kinderen hun ervaringen over leven in armoede konden delen. Het merendeel wordt elke dag geconfronteerd met geldgebrek: geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat nodig is. Meer dan de helft gaat naar de voedsel- en kledingbank of heeft te maken gehad met het afsluiten van elektriciteit. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te kunnen doen en buitengesloten te zijn. Kinderombudsman Marc Dullaert: "Nederland is een rijk land, ondanks de crisis. Het mag niet gebeuren dat armoede zijn stempel drukt op de toekomst van deze kinderen."