Kinderombudsman in Eerste Kamer over Jeugdwet

9 dec 2013

De Kinderombudsman heeft vandaag deelgenomen aan de hoorzitting in de Eerste Kamer over de jeugdwet. De bijeenkomst is onderdeel van de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet. 

De vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer ging vandaag in gesprek met een twintigtal deskundigen en organisaties over een aantal belangrijke aspecten van het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet. Het gaat om: justitiële aspecten, medische- en privacy-aspecten en algemene aspecten van de transitie. Lees de position paper, die de Kinderombudsman toelichtte tijdens deze bijeenkomst.