Kinderombudsman in gesprek met vluchtelingenkinderen

20 nov 2015

De Kinderombudsman gaat vandaag – op de internationale dag voor de rechten van het kind – in gesprek met vluchtelingenkinderen.  Op deze dag, die in het teken staat van het VN Kinderrechtenverdrag, wil hij aandacht vragen voor de rechten van deze kinderen. 

Nederland heeft dit verdrag ondertekend, waarin onder andere staat dat kinderen recht hebben op bescherming tegen geweld, de best mogelijke zorg en onderwijs. Dit geldt voor alle kinderen binnen de landsgrenzen, ongeacht hun nationaliteit. 

Kinderrechten

De Kinderombudsman onderzoekt momenteel of de rechten van vluchtelingenkinderen in Nederland voldoende worden gerespecteerd. Zo wil hij weten of deze kinderen goede huisvesting en voeding  hebben, of hun veiligheid voldoende geborgd is en of ze toegang hebben tot onderwijs en zorg.  

Om goed in beeld te krijgen hoe de situatie  is voor vluchtelingenkinderen in Nederland gaat de Kinderombudsman hierover in gesprek met diverse organisaties die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen. Ook bezoekt hij diverse opvanglocaties en gaat hij in gesprek met gevluchte kinderen. Mensen die signalen hebben over de situatie van vluchtelingenkinderen kunnen dit melden bij de Kinderombudsman.

Taskforce

Niet alleen in Nederland wordt onderzoek gedaan naar de situatie van vluchtelingenkinderen. De koepelorganisatie van Europese Kinderombudsmannen uit 33 landen heeft in september een Taskforce in het leven geroepen, die onderzoekt of de Europese leiders de rechten van vluchtelingenkinderen voldoende respecteren. Kinderombudsman Marc Dullaert, die dit jaar voorzitter is van dit netwerk, geeft leiding aan deze Taskforce.

De onderzoeksresultaten uit Nederland en andere Europese landen zullen worden gebundeld in het Taskforce-onderzoek naar de situatie van vluchtelingenkinderen in Europa. De Taskforce zal knelpunten onder de aandacht brengen bij nationale en Europese leiders.