Kinderombudsman in gesprek over meldcode huiselijke geweld.

10 okt 2016

De Kinderombudsman neemt vandaag deel aan een hoorzitting in de Tweede Kamer over de verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De Kinderombudsman heeft voor dit rondetafelgesprek een position paper opgesteld.