Kinderombudsman start onderzoek naar aanpak van kindermishandeling

14 nov 2013

De Kinderombudsman start een grootschalig onderzoek naar de aanpak van preventie en hulp voor mishandelde kinderen bij de 408 gemeenten. De Kinderombudsman gaat onderzoeken wat de aanpak van gemeenten is en wil ze handvatten bieden die concreet effect hebben voor kinderen.

Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor preventie. Vanaf 1 januari 2015 zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijk situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Het is niet bekend hoe gemeenten hun regierol oppakken ten aanzien van aanpak kindermishandeling in het kader van de decentralisatie van het jeugdstelsel.

Effectiviteit van maatregelen

Kinderombudsman Marc Dullaert vraagt al sinds zijn aantreden in 2011 aandacht voor een versnelling in de aanpak van kindermishandeling. Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag recht op bescherming tegen geweld. De Kinderombudsman vindt het onaanvaardbaar dat er jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Dit aantal lijkt nog niet te dalen, ondanks zichtbare inspanningen van overheden en organisaties. Er is nog steeds onvoldoende zicht op het effect van de genomen maatregelen op met mishandeling bedreigde kinderen.

De Kinderombudsman maakt zich daar ernstige zorgen over en wil snel duidelijkheid en heeft daarom besloten tot een onderzoek uit eigen beweging.
De Kinderombudsman gaat voor dit onderzoek alle gemeenten vragen naar hun aanpak van kindermishandeling. Ook worden de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) bevraagd op de hulp die zij voor ouders en kinderen organiseren, nadat kindermishandeling is geconstateerd. Het onderzoek zal inzicht geven in hoe gemeenten omgaan met de aanpak van kindermishandeling. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil de Kinderombudsman aan gemeenten concrete handvatten bieden, waarmee zij de aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven, die kinderen direct ten goede komt.

Samenwerking met experts


Voor dit onderzoek werkt de Kinderombudsman samen met een collectief van organisaties die zich inzetten voor de aanpak van kindermishandeling te weten: Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Kinderrechtencollectief . Deze onafhankelijke partijen zijn intensief betrokken bij de aanpak kindermishandeling en kunnen bijdragen aan de implementatie van aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen.