Kinderombudsman: verlies LVB-jongeren niet uit het oog

2 feb 2014

De Kinderombudsman vraagt aandacht voor de problematiek van jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb), die verplicht gebruik maken van jeugdhulp. Deze jongeren mogen na hun achttiende verjaardag zelf beslissen of zij nog hulp willen of niet, terwijl het voor deze jongeren vaak moeilijk is om de gevolgen van het stopzetten van de zorg te overzien.

Kinderombudsman Marc Dullaert pleit vanavond in het televisieprogramma Brandpunt voor verbeterde maatregelen om te kunnen garanderen dat deze  jongeren op  hun achttiende in een veilige en stabiele leefomgeving verkeren, met de zorg die zij nodig hebben.

De Kinderombudsman wil dat er bij deze jongeren op de leeftijd van zeventien jaar een verplichte veiligheidsscan wordt uitgevoerd om te controleren of deze jongeren na hun achttiende verjaardag in een omgeving terechtkomen, waar voldoende beschermende factoren aanwezig zijn. Het gaat hierbij om een veilige leefomgeving, een sociaal netwerk en goede zorg. Als blijkt dat dit niet voor handen is, dan wil de Kinderombudsman dat er voor deze jongeren een mentor wordt aangesteld. Het mentorschap is een maatregel, die reeds door een rechter kan worden opgelegd. Een mentor is bevoegd om voor de jongeren beslissingen te nemen over de woonomgeving en de benodigde zorg. 

Vrijwillige basis

Jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel en een lichte verstandelijke beperking komen - zodra ze achttien worden - alleen op vrijwillige  basis in aanmerking voor vervolghulpverlening. Zij  moeten zelf aangeven of zij gebruik willen maken van verlengde jeugdzorg of volwassenenzorg. Er zijn geen dwangmiddelen mogelijk.  Dit is vooral een knelpunt voor jongeren die in hun ontwikkeling nog niet in staat zijn zelfstandig te functioneren en waar veilige en stabiele leefomgeving ontbreekt. Wettelijk gezien zijn ze meerderjarig, maar door hun beperking zijn ze niet altijd in staat de gevolgen in te zien van hun beslissingen. Een deel van deze jongeren redt het niet en komt later met zwaardere problematiek weer in de zorg terecht.

De Kinderombudsman doet deze oproep naar aanleiding van het verhaal van de Groningse  Daniella, een 20 jarige vrouw die in juli 2013 om het leven is gekomen.