Kinderombudsvrouw start kinderrechtentour

1 sep 2016

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil van kinderen en jongeren zelf horen hoe het met hen gaat en wat zij vinden dat er voor kinderen en jongeren in Nederland moet worden verbeterd.

Om dat te onderzoeken gaat de kinderombudsvrouw de komende weken in gesprek met honderden jongeren. Ook staat er een vragenlijst online waarin alle kinderen en jongeren van Nederland van zich kunnen laten horen.  Margrite Kalverboer: "Het is mijn taak om op de komen voor de rechten van kinderen. Om dat goed te kunnen doen, wil ik eerst van hen horen wat zij belangrijk vinden."

De Kinderombudsvrouw gaat tijdens haar kinderrechtentour onder meer op bezoek bij scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen en een ziekenhuis. Ook gaat zij in gesprek met kinderen en jongeren die slachtoffers zijn van kindermishandeling, kinderen van gescheiden ouders, kinderen die niet naar school gaan, vluchtelingenkinderen en kinderen die niet thuis kunnen wonen. De Kinderombudsvrouw start vandaag haar Kinderrechtentour met een bezoek aan basisschool SBO De Vlieger in Leiden en de Kinderambassadeurs en de Leergeldkids van Stichting Leergeld in Den Haag.

Enquête

De Kinderombudsvrouw wil van zo veel mogelijk kinderen en jongeren horen wat er goed gaat in hun leven, wat hun zorgen zijn en wat zij in Nederland zouden veranderen als zij het voor het zeggen zouden hebben. Kinderen kunnen van zich laten horen via een vragenlijst die vanaf vandaag online. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept iedereen van negen tot achttien jaar op om deze enquête in te vullen. Dat kan tot 15 oktober 2016.

Resultaten

De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer in april 2016 benoemd tot Kinderombudsman. De Kinderombudsman heeft als wettelijke taak om te bevorderen dat de rechten van kinderen en jongeren worden geëerbiedigd. Bij de uitvoering van die taak houdt de Kinderombudsman zo veel mogelijk rekening met de mening van jeugdigen zelf, hun belangen en belevingswereld. Dit staat in de Wet Kinderombudsman.  Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil de uitkomsten van de kinderrechtentour gebruiken om haar speerpunten voor de komende tijd vast te stellen. De resultaten van de kinderrechtentour worden in december 2016 gepresenteerd. 

Margrite Kalverboer: “Een belangrijk recht van kinderen is dat zij hun mening mogen geven over beslissingen die hen aangaan, dat hun mening wordt gevraagd en dat ernaar wordt geluisterd. Ik nodig kinderen en jongeren van harte uit om met samen te bepalen wat er voor kinderen de komende jaren moet veranderen."

Caribisch Nederland

De Kinderombudsvrouw is ook benieuwd naar de meningen, verhalen en ervaringen van kinderen die wonen in het Caribische deel van Nederland: de eilanden Saba, St. Eustatius en Bonaire. Daarom bezoekt de Kinderombudsvrouw deze eilanden in november.