Kinderrechtencomité vandaag in gesprek met Nederlandse overheid

27 mei 2015

De Nederlandse overheid spreekt vandaag voor de vierde keer met het VN-Kinderrechten comité over de naleving van het VN Kinderrechtenverdrag in Nederland. De Kinderombudsman heeft in een eerdere sessie het Kinderrechtencomité voorzien van informatie over de stand van zaken in Nederland, net als diverse NGO's, diverse jongeren en het College voor de Rechten van de Mens. Kinderombudsman Marc Dullaert is vandaag in Geneve aanwezig.

Het toezicht op het VN-Kinderrechtenverdrag is in handen van het VN Comité inzake de Rechten van het Kind, gevestigd in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité bestaat uit achttien onafhankelijke deskundigen, die drie keer per jaar in Genève vergaderen.  Het VN-Kinderrechtencomité kan aanbevelingen doen aan een regering. Bijvoorbeeld over hoe de kinderrechtensituatie kan worden verbeterd. De regering moet twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over hoe het gaat met de kinderrechten in het land. Vervolgens maakt de regering elke vijf jaar een rapportage over de maatregelen die zij hebben genomen ter bevordering van de kinderrechten en de vooruitgang die is geboekt bij het realiseren van die rechten.

Concluding Observations

Vandaag spreekt een delegatie van de Nederlandse regering met het VN-Kinderrechtencomité. Naar verwachting komt dan voor de zomer van 2015 het Comité met de 'Concluding Observations', die de richtlijn vormen voor de Nederlandse overheid om in de daaropvolgende vier jaar verder te werken aan de volledige implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland.