Nederland gastheer Top Europese Kinderombudsmannen

22 sep 2015

Als voorzitter van het Europese netwerk van Kinderombudsmannen ontvangt de Nederlandse Kinderombudsman op 22, 23 en 24 september 41 Kinderombudsmannen uit 33 landen. De ombudsmannen zijn in Amsterdam voor hun jaarlijkse top dat dit jaar in het teken staat van geweld tegen kinderen. Op de laatste dag wordt de General Assembly van het netwerk gehouden in Den Haag. Hier wordt ook gesproken over de actuele situatie van kinderen op de vlucht naar Europa.  

Kinderombudsman Marc Dullaert wil samen met zijn Europese collega's kindermishandeling hoog op de Europese politieke agenda zetten. Volgens het VN Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht om op te groeien zonder geweld. Desondanks hebben tien miljoen kinderen in Europa  gedurende hun jeugd te maken met huiselijk geweld. Kinderen die hiervan slachtoffer zijn, hebben hier hun leven lang last van. Het verhoogt de kans op onderpresteren op school, werkloosheid, armoede, criminaliteit, radicalisering en gezondheidsproblemen, zoals diabetes en depressie.  "Maar liefst  1 op de 10 kinderen in Europa is slachtoffer van geweld. De consequenties voor deze kinderen worden enorm onderschat," aldus Dullaert. 

Hoog bezoek

De keynote speech wordt verzorgd door Marta Santos Pais, Special Representitive of the UN Secretary-General on Violance against Children. Zij zet zich in voor de preventie en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen.  Marta Santos Pais: "Nog steeds leven miljoenen kinderen in Europa in angst en pijn. Het komt voor dat geweld tegen kinderen wordt gemaskeerd, door de omgeving wordt getolereerd en in sommige gevallen niet bij wet verboden is. Kinderen hebben onafhankelijke vertegenwoordigers nodig, die hun rechten en belangen verdedigen, om geweld zichtbaar te maken en te zorgen dat actie wordt ondernomen om geweld te voorkomen en aan te pakken. Elk land zou een Kinderombudsman moeten hebben en deze moeten steunen. "  

Burgemeester van der Laan van Amsterdam, tevens voorzitter van de Taskforce Kindermishandeling in Nederland, opent het congres. Voorzitter van de Tweede Kamer Anouschka van Miltenburg opent de General Assembly in Den Haag. Het congres wordt eveneens bezocht door vertegenwoordigers van Europese instanties, onder wie Margaret Tuite, Coördinator Kinderrechten van de Europese Commissie en Regina Jensdóttir, Hoofd van kinderrechtenafdeling van de Raad van Europa.

Onderzoek kindermishandeling in Europa

Kinderombudsman Marc Dullaert presenteert tijdens het congres de resultaten van zijn onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling in Europa. Hij heeft samen met Augeo Foundation onderzocht waar de problemen liggen in de aanpak van kindermishandeling in de Europese landen en wat landen kunnen doen om het aantal kinderen die slachtoffer van geweld zijn drastisch te verminderen.