Nieuwe stap kinderpardon hoopgevend

24 sep 2014

Kinderombudsman Marc Dullaert vindt het hoopgevend dat Staatssecretaris Fred Teeven bekend heeft gemaakt dat in ieder geval 50 gezinnen, die uit zicht waren van de Rijksoverheid, alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

In mei van dit jaar concludeerde de Kinderombudsman na analyse van een groot aantal dossiers dat de criteria en de uitvoering van de kinderpardonregeling niet in lijn waren met het VN-kinderrechtenverdrag.

Ter illustratie publiceerde hij voorbeelddossiers van 54 kinderen van wie de aanvraag werd afgewezen. De Kinderombudsman pleitte voor een rechtvaardiger grondslag van het kinderpardon. Morgenochtend gaat de Kinderombudsman verder in gesprek met de staatssecretaris.

Zorgelijk is wel dat er nog steeds kinderen en hun gezinnen buiten het kinderpardon blijven vallen, terwijl zij wel al jaren in Nederland verblijven. Zij moeten Nederland verlaten, ondanks het feit dat zij hier geworteld zijn.

Onduidelijk is waar de grens ligt; waarom het ene kind wel en het andere kind niet 'schrijnend' genoeg is om alsnog in aanmerking te komen voor het kinderpardon. De Kinderombudsman zal de staatssecretaris hierover om verduidelijking vragen.