Onderzoek naar kwaliteit en toegang jeugdhulp

21 jan 2015

De Kinderombudsman gaat in 2015 onderzoeken of kinderen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Nu de gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, wil de Kinderombudsman weten of de toegang tot de zorg en de kwaliteit van deze zorg in de praktijk is gewaarborgd. Kinderombudsman Marc Dullaert: "Het unieke van dit onderzoek is dat kinderen en jongeren uit het hele land worden bevraagd."

De Kinderombudsman gaat onderzoeken hoe de toegang tot de zorg en de kwaliteit van deze zorg in de praktijk is gewaarborgd. Doel van het onderzoek is te monitoren of kinderen en hun ouders na 1 januari 2015 in de praktijk de toegang tot jeugdhulp weten te vinden en of de ondersteuning, hulp en zorg die zij ontvangen van voldoende kwaliteit is en passend bij wat zij nodig hebben. Dit geldt zowel voor kinderen die nu zorg ontvangen als voor nieuwe toetreders.

Het onderzoek van de Kinderombudsman moet inzichtelijk maken voor welke groepen kinderen de invoering van de jeugdwet zorgvuldig verloopt en voor welke groepen kinderen deze nieuwe werkwijze problemen geeft. Voor dit onderzoek zullen jongeren worden bevraagd over hoe zij de zorg ervaren. De Kinderombudsman zal vanuit zijn onafhankelijke positie aanbevelingen doen aan de Rijksoverheid en aan gemeenten. 

Vinger aan de pols

De Kinderombudsman staat achter de visie en uitgangspunten van nieuwe jeugdwet, maar signaleert tegelijkertijd ook risico’s. Het tempo waarop de decentralisatie is ingevoerd was hoog. Daarnaast gaat de stelselwijziging gepaard met bezuinigingen. Dit maakt dat de Kinderombudsman zich zorgen maakt over het functioneren van de toegang en de kwaliteit van de aan kinderen en jeugdigen geboden hulp. Dit onderzoek zorgt ervoor dat de Kinderombudsman vinger aan de pols kan houden.