Reactie Kinderombudsman op rapport TSJ

4 mrt 2014

De Kinderombudsman is geschrokken van de conclusies van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ), dat de overheveling van de jeugdzorgtaken per 1 januari 2015 niet op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd als wordt vastgehouden aan de huidige aanpak en tempo. 

Voor Kinderombudsman Marc Dullaert is dit een zeer alarmerende conclusie: "Dit roept de vraag op of het invoeren van de jeugdwet per 1 januari wel in het belang is van de kinderen. Ik vraag het kabinet dan ook hoe zij de zorg voor deze kwetsbare kinderen gaat borgen en welke garanties zij daarbij geeft."

De TSJ stelt dat gemeenten onvoldoende helderheid hebben over het budget voor jeugdhulp. Ook hebben de meeste gemeenten en regio's nog geen afspraken gemaakt met zorgaanbieders over continuïteit en de infrastructuur van de zorg in 2015. Er zijn nog geen stappen ondernomen om inzicht te krijgen in de frictiekosten, er is vrijwel geen voortgang over besluitvorming over hoe regio’s gaan samenwerken en in de meeste gemeenten vindt gemeentelijke besluitvorming over de inrichting van de jeugdtaken pas plaats na de gemeenteraadsverkiezingen.

Onverantwoord

Volgens de TSJ zijn er gemeenten op de goede weg, maar is dit niet het landelijke beeld. Kinderombudsman Marc Dullaert vindt het onverantwoord dat de jeugdwet op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. " Uit dit rapport blijkt dat gemeenten nog niet klaar zijn voor hun taken. Kinderen hebben recht op goede zorg. Als dat meer voorbereidingstijd vraagt, dan zijn we het aan deze kinderen verplicht om dat ook te nemen. Simpelweg hopen dat het allemaal wel goed komt is geen optie."

Lees de brief van de Kinderombudsman aan staatssecretaris van Rijn van VWS.