Tweede Kamer stemt in met anti-pestwet

26 mrt 2015

De Kinderombudsman is verheugd met het besluit van de Tweede Kamer om in te stemmen met de wet sociale veiligheid. Deze wet verplicht scholen om pesten effectief aan te pakken. Het levert een belangrijke bijdrage aan een veilige schoolomgeving, waar alle kinderen en jongeren recht op hebben. 

De wet is een gevolg van het plan van aanpak tegen pesten dat de Kinderombudsman samen met Staatssecretaris Dekker van OCW presenteerde in maart 2013. Het plan bevat drie lijnen. In de eerste plaats aan iedereen binnen en buiten het onderwijs duidelijk te maken dat pesten door en van kinderen onacceptabel is. Vervolgstap is leraren en ouders beter in staat te stellen pesten aan te pakken. En ook wordt een einde gemaakt aan de vrijblijvendheid om pesten tegen te gaan.

Kinderombudsman Marc Dullaert: “Pesten op scholen is een groot probleem. Veel kinderen zijn hier slachtoffer van. Een structurele aanpak is noodzakelijk om dat op dit moment één op de tien kinderen in het basisonderwijs structureel gepest wordt en uit de veiligheidsmonitor van het voortgezet onderwijs blijkt dat circa één op de vijf kinderen in met fysiek geweld ten maken heeft. Deze cijfers zijn te hoog en moeten significant dalen”.