Visie Kinderombudsman over verlengen kwalificatieplicht

10 sep 2015

De Kinderombudsman heeft op donderdag 10 september deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de verlengde kwalificatieplicht.

Dit was op uitnodiging van de Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanleiding van het gesprek was het wetsvoorstel van de Kamerleden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht. Het doel van het rondetafelgesprek is een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheid van een verlengde kwalificatieplicht. De Kinderombudsman heeft zijn visie ook gedeeld in een memo.